INŠTITUCIJE

KLINIČNI INŠTITUT ZA MEDICINO DELA, PROMETA IN ŠPORTA (ČILI ZA DELO)
ZVD
IVZ
NIOSH
OSHA

European Forum on Occupational Health(EFOH)”
FINNISH INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH
HEALTH AND SAFETY EXECUTIVE
MINISTRSTVO ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA NOTRANJE ZADEVE
MINISTRSTVO ZA  ZDRAVJE
KATEDRA ZA JAVNO ZDRAVJE
ZDRAVNIŠKA ZBORNICA SLOVENIJE
SLOVENSKO ZDRAVNIŠKO DRUŠTVO
UEMS-occupational medicine

PODATKOVNE BAZE/KNJIŽNICE

TOXNET
MEDLINE
COBISS

STROKOVNE REVIJE, STROKOVNE INTERNETNE STRANI

APPLIED ERGONOMICS

Archives des Maladies Professionnelles et de L’Environnement
ERGONOMICS
OCCUPATIONAL AND ENVIRONMENTAL MEDICINE
OCCUPATIONAL MEDICINE
INTERNATIONAL JOURNAL OFOCCUPATIONAL MEDICINE AND ENVIRONMENTAL HEALTH

R IN S STAVKI
ASMANET