Ime in Priimek Ustanova Kraj Telefonska številka Elektronska pošta
Črv Tatjana ZD Jesenice, Maršala Tita 78 4270 Jesenice 04/586 81 46
Čeh Branimir c. M. Tita 78 4270 Jesenice 04 58 68 118 branimir.ceh@siol.net
Dietner Sabina ZD Škofja Loka 4220 Škofja Loka 04/502 00 45
Dolenc Janez Zasebna ambulanta, Nova c 10 4220 Škofja Loka 04 511 17 10 zasm.dolenc.dr.med.@siol.net
Javornik Simona ZD Radovljica, Kopališka c 7 4240 Radovljica 04/208 22 62
Kikel Oton ZD Tržič 4290 Tržič 04/ 598 22 21
Novak Alojz ZD Jesenice, Maršala Tita 78 4270 Jesenice
Nikolić Radivoje Zasebna amb, Kapucinski trg 7 4220 Škofja Loka 04/ 517 01 70 holmed@siol.net
Novak Šemrov Stanislava DMD Železarna Jesenice 4270 Jesenice
Peternelj Brigita Medicep,Poslovna cona a 22 4208 Šenčur 04 90 72 680 brigita.peternelj@medicep.si
Petrovič Šemrov Maja ZD Radovljica, Kopališka c 7 4240 Radovljica 04/ 537 03 32
Pustovrh Janez ZD Kranj, Gosposvetska 10 4000 Kranj 04 90 72 680
Ravnikar Kunstelj Marijana ZD Radovljkica, Kopališka 7 4240 Radovljica
Selan Magdalena ZD Škofja Loka, Stara cesta 10 4220 Škofja Loka
Zora Vadnjal Gruden Zasebna ambul. Škofjeloška 6 4000 Kranj 04/ 206 53 59 zora.gruden@sava.si
Verdikon Oriana Zasebna ambulanta, Ljubljanska 24a 4000 Kranj 04/207 26 89 vzd@s5.net
Zupančič Marjeta ZD Jesenice, Maršala Tita 78 4270 Jesenice