Ime in Priimek Ustanova Kraj Telefonska številka Elektronska pošta
Darko Hotujac Aristotel d.o.o., Gubčeva 22 8000 Novo Mesto (07) 33 15 293 mfonm@aristotel.si
Kos Kržan Janja ZD Novo mesto, Kandijska c. 4 8000 Novo Mesto 07 39 16 886 janja.kos-krzan@zd-nm.si
Šalda Zdenko Zdravstveni dom Trebnje, Goliev trg 3 8210 Trebnje 07 34 81 776 salda.zdenko@zd-tr.si
Cesarec Želimir Černelčeva 8 8250 Brežice 07 49 66 663, 051/342-090 cesarec.zelimir@siol.net
Kovač Silvija  Zdravstveni center Aristotel, Aškarčeva 1, 8270 Krško 07/49 03 000
Stane V. Sunčič Tovarniška 18 8270 Krško 07/49 22 063 suncic@mail.amis.net, info@asmkrsko.si
Ankica Sekovanić ZD Črnomelj, Delavska pot 4 8340 Črnomelj 07/306 17 27 sekovanic.ankica@srnomelj-zd.si