Zveza društev, Slovensko zdravniško društvo
Združenje za medicino dela, prometa in športa

(Dalmatinova 10, 1000 Ljubljana)
Matična številka:5162840
Davčna številka: 21976562
Društvo/združenje je zavezanec za DDV
Transakcijski račun: 02222-0019518588   sklic:21.602